Què hi pot haver en una casa?


Wesquest per jugar, compendre i apendre amb programes TIC.


Ens passegem per una casa, coneixem els diferents espais, els reconeixem, anem a la cuina, fem receptes...
Webquest elaborada per gemmalba

I tu, com estàs?

Parlar les emocions, entendre-les, expressar-les i donar-hi nom, ajuda l’infant a conèixer que li passa a ell i als altres, és crear situacions de comprensió i aprenentatge.

I tu, com estàs?Treballa la comprensió de sis emocions

Els bolets


Una WebQuest per a Educació Infantil

Parvulari 5 anys

Dissenyada per

Laura Descarrega i Rocío Blanco

Partint del centre d'interès "Els bolets" treballem conceptes a través de diferents activitats